An Annual Affair

Deklaracja Polskich Miast Progresywynch

My, samorządowcy – radne i radni, burmistrzynie i burmistrzowie, prezydentki i prezydenci polskich miast, odwołując się do tradycji polskiej solidarności, uważamy, że w XXI wieku kluczowa jest solidarność klimatyczna – w działaniach na rzecz ochrony globalnego klimatu oraz ograniczenia zmian klimatycznych.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko poprzez włączenie wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszych miast we wspólne działania na rzecz klimatu, we współpracy z biznesem, organizacjami społecznymi, rządem, parlamentem oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Wymaga to także wdrażania w miastach progresywnej polityki klimatycznej, zgodnej z łączącymi nas wartościami: sprawiedliwości, równości, bezpieczeństwa, solidarności, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, globalnego i lokalnego zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz współpracy międzynarodowej.