Deklaracja Polskich Miast Progresywynch

My, samorządowcy – radne i radni, burmistrzynie i burmistrzowie, prezydentki i prezydenci polskich miast, odwołując się do tradycji polskiej solidarności, uważamy, że w XXI wieku kluczowa jest solidarność klimatyczna – w działaniach na rzecz ochrony globalnego klimatu oraz ograniczenia zmian klimatycznych.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko poprzez włączenie wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszych miast we wspólne działania na rzecz klimatu, we współpracy z biznesem, organizacjami społecznymi, rządem, parlamentem oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Wymaga to także wdrażania w miastach progresywnej polityki klimatycznej, zgodnej z łączącymi nas wartościami: sprawiedliwości, równości, bezpieczeństwa, solidarności, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, globalnego i lokalnego zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz współpracy międzynarodowej.

 
 
 

Włączając się w globalny ruch działań na rzecz klimatu, będziemy dążyć do tego, że:

  • zlikwidujemy ubóstwo energetyczne;

  • do 2030 roku 100% źródeł oświetlenia w naszych miastach będzie opartych na energooszczędnej technologii LED, żeby poprawić sytuację budżetową miast i ich mieszkańców;

  • do 2030 roku co najmniej 50% energii w budynkach zarządzanych przez nasze miasta będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku – 100%;

  • zlikwidujemy smog w naszych miastach dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków, dążeniu do zastępowania węgla źródłami odnawialnymi oraz edukacji energetycznej;

  • mieszkanki i mieszkańcy otrzymają wsparcie w rozwoju ich własnej energetyki, zarówno dzięki środkom m.in. z budżetu gminy, z funduszy ochrony środowiska w Polsce, jak i środków z programów Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027).

Wszystkie powyższe działania poprawią sytuację budżetową miasta, jego mieszkanek i mieszkańców, jak również przyczynią się do ochrony klimatu. Stworzą lokalne miejsca pracy, poprawią jakość powietrza.

Chcemy, żeby ludzie, którzy żyją w naszych miastach i których reprezentujemy, mieli ciepło w domu, mieli bezpieczną i tanią energię, oddychali czystym powietrzem, pili czystą wodę i żyli w mieście, z którego są dumni.